martes, 12 de enero de 2010

Ehrenfest.


El món de les partícules subatòmiques és ben curiós.

Res nou diré si dic que unes lleis especials regulen el seu anar i vindre pel teixit espai-temporal, la seva aparició a partir de l'energia pura, la seva singularitat que emergeix d'un buit sense forma i, tanmateix, les dota d'una existència material i efímera (o no. I real)

Coneixem, però, un conjunt d'equacions que ens permeten passar d'aquesta existència gairebé fantasmal (i real) a l'existència macroscòpica. I reben el nom d'equacions d'Ehrenfest (que no escriurem).

Existència macroscòpica, és a dir, patrons de probabilitat superposats que, amb la màgia de l'estadística, assoleixen l'estatus de Normalitat amb la seva "realitat" associada.
Deixo pels psicòlegs el paral.lelisme entre els patrons de comportament individuals i col.lectius. Tot un món.