miércoles, 30 de septiembre de 2009

Gödel


Kurt Gödel (28 d'abril de 1906 Brno - 14 de gener de 1978 Princeton)Teoremes de Gödel:

Kurt Gödel va demostrar, allà pel 1931, un teorema que va revolucionar el món de les matemàtiques. S’anomena teorema de la incompleció, i estableix que:

Primer: “En tot sistema formal consistent que contingue els nombres naturals amb la seva aritmètica, és possible construir una sentència de la qual no es possible provar ni la seva veracitat i la seva falsedat dins del mateix sistema”.

Segon: (que es demostra formalitzant part de la demostració del primer teorema dins el propi sistema), afirma: "Cap sistema consistent es pot usar per demostrar-se a sí mateix"

lunes, 28 de septiembre de 2009

Walter "Walt" Whitman (31 de maig de 1819 - 26 de març de 1892), poeta nord-americà


All truths wait in all things,
They neither hasten their own delivery nor resist it,
They do not need the obstetric forceps of the surgeon,
The insignificant is as big to me as any,

(What is less or more than a touch?)
Logic and sermons never convince,
The damp of the night drives deeper into my soul.

(Only what proves itself to every man and woman is so, Only what nobody denies is so)Song of Myself (30), from "Leaves of Grass"
Walt Whitman